blank blank
Og tidene skifter

Hver ting har sin tid.
Alltid endres vår klode.
En natt har tolv timer.
Så blir det dag.

 

ADVARSEL:
Du er nå i ferd med å forlate den trygge monopoliserte verden der ett firma bestemmer over dine vinduer og bevege deg inn i en mytisk virkelighet der verdiene skapes gjennom deling og samarbeid.

Det er fortsatt tid til å vende om og la kunnskapens frukt forbli urørt.

Anarkistisk aftenunderholdning
Adgang ikke for enhver